«powrót

Wielka Nowenna

Był to zaplanowany na lata 1957-1966 program duszpasterski, przygotowujący Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Wielka Nowenna była de facto pierwszym integralnym ogólnopolskim programem, zmierzającym do ożywienia wszystkich dziedzin duszpasterstwa w skali całego kraju.

Idea Wielkiej Nowenny zrodziła się, gdy prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński przebywał na przymusowym odosobnieniu. Nowenna była próbą wprowadzenia treści Ślubów Jasnogórskich w codzienne życie Polaków.

Program Wielkiej Nowenny realizowany był w kolejnych latach wokół następujących haseł:

Rok I. 1957/58: "Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom"

Rok II. 1958/59: "Naród wierny łasce" - życie w łasce Bożej i przeciwstawianie się każdemu grzechowi

Rok III. 1959/60: "Życie jest światłością ludzi" - Rok życia, obrona życia duszy i ciała

Rok IV. 1960/61: "Małżeństwo - sakrament wielki w Kościele"

Rok V. 1961/62: "Rodzina Bogiem silna" - wychowanie w duchu Chrystusowym

Rok VI. 1962/63: "Młodzież wierna Chrystusowi"

Rok VII. 1963/64: "Abyście się społecznie miłowali" - sprawiedliwość i miłość społeczna

Rok VIII. 1964/65: "Nowy człowiek w Chrystusie" - walka z wadami narodowymi, pielęgnowanie cnót chrześcijańskich i narodowych

Rok IX. 1965/66: "Weź w opiekę Naród cały" - cześć Maryi jako Królowej Polski.

Nowennie towarzyszyła peregrynacja po polskich parafiach kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej . 2 września 1966 r. kopia obrazu została "aresztowana" przez milicję i zawieziona na Jasną Górę z zakazem powrotu na trasę nawiedzenia. Po polskich parafiach pielgrzymowały od tego czasu puste ramy, Ewangeliarz, lilia i świeca. Obraz powrócił na trasę dopiero 18 czerwca 1972 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.