«powrót

Zobacz: Pielgrzymki Jana Pawła II

VI pielgrzymka

Trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. Przebiegała pod hasłem: "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki". W czasie pielgrzymki Ojciec Święty uczestniczył m.in w europejskich obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha i 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ. Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowej.

W 1997 r. papież odwiedził:

Wrocław (31 V, 1 VI)

Legnicę (2 VI)

Gorzów Wielkopolski (2 VI)

Gniezno (3 VI)

Poznań (3 VI)

Kalisz (4 VI)

Częstochowę (4 VI)

Zakopane (4, 5, 6, 7 VI)

Ludźmierz ( 7 VI)

Kraków (7, 8, 9 VI)

Duklę ( 9 VI)

Krosno (10 VI)

Jan Paweł II uczestniczył w Gnieźnie w  obchodach tysiąclecia śmierci św. Wojciecha nawiązujących do Zjazdu Gnieźnieńskiego. W spotkaniu tym wzięło udział siedmiu prezydentów państw europejskich: Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski.

W Krakowie papież uczestniczył w obchodach 600- lecia utworzenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonał też kanonizacji św. Jadwigi królowejśw. Jana z Dukli.

Podczas pielgrzymki w  1997 r. miały też miejsce 2 beatyfikacje, obie dokonane podczas Mszy św. 6 czerwca w Zakopanem - matki Bernardyny Jabłońskiejmatki Marii Karłowskiej.

We Wrocławiu papież wziął udział w zamknięciu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który przebiegał pod tym samym hasłem, co papieska pielgrzymka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.