«powrót

ks. Idzi Radziszewski

Idzi Benedykt Radziszewski urodził się 1 kwietnia 1871 r. w Bratoszewicach. W 1897 r. ukończył, ze stopniem magistra teologii, seminarium duchowne w Petersburgu. Doktoryzował się 1900 r. w Wyższym Instytucie Filozoficznym w Louvain (Belgia).

W 1909 r. założył we Włocławku miesięcznik teologiczny "Ateneum Kapłańskie".

W 1914 r. został rektorem Akademii Duchowej w Petersburgu, którą kierował do czerwca 1918 r. Miesiąc później przedstawił Konferencji Biskupów Polskich projekt utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , a już 9 grudnia 1918 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego tej uczelni.

Ks. Radziszewski kierował KUL przez kolejne 3 lata. Zmarł na gruźlicę 22 lutego 1922 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.