«powrót

ks. Ignacy Posadzy

Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach, w pobliżu Inowrocławia w rodzinie rolniczej. Po maturze w 1917 roku, zgłosił się do seminarium arcybiskupiego w Poznaniu. Studia odbył w Münster i Fuldzie.

19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze gnieźnieńskiej . Po trzech latach pracy przy farze poznańskiej został prefektem seminarium męskiego w Poznaniu.

Był współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich.

Wakacje ks. Ignacy spędzał za granicą wśród emigrantów polskich. W 1932 roku kard. August Hlond powierzył mu zadanie tworzenia nowego zgromadzenia zakonnego dla duszpasterstwa emigrantów - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1942 r. księżom Towarzystwa Chrystusowego udało się uzyskać od władz niemieckich w Krakowie zezwolenie na pracę duszpasterską w tzw. dulagach - obozach przejściowych dla Polaków wywożonych do Rzeszy na roboty przymusowe.

W roku 1958 ks. Posadzy założył zgromadzenie żeńskie - Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego.

Ks. Ignacy Posadzy zmarł w Puszczykowie k. Poznania, 17 stycznia 1984 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.