«powrót

bł. Józef Cebula

bł. Józef Cebula, oblat , męczennik II wojny światowej, (1902-1941).

Był kolejno wychowawcą i profesorem w niższym seminarium duchownym oblatów, a następnie mistrzem nowicjatu, uwielbianym przez młodzież.

Podczas okupacji, w Markowicach, odważnie sprzeciwiał się próbom profanacji przedmiotów kultu.

Gdy w grudniu 1939 r. przyszedł nakaz, by wyznaczył kilku współbraci do rozbijania przydrożnych figur Matki Bożej – nie wyznaczył nikogo. Aresztowano go za to, że wbrew zakazowi udzielił chorej osobie sakramentów świętych.

Został zastrzelony 28 kwietnia 1941 r. w Mauthausen.

Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.