«powrót

o. Jacek Woroniecki

Adam (Jacek) Woroniecki urodził się 21 grudnia 1878 r. w Lublinie. Na Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim zdobył dwa licencjaty: z nauk przyrodniczych (1902) i teologii (1905).

W 1905 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, w którym w rok później otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie dokończył studia we Fryburgu, uzyskał tam tytuł doktora teologii.

W 1911 r. zdecydował się wstąpić do zakonu dominikanów, gdzie otrzymał zakonne imię Jacek. Przebywał w klasztorach we Włoszech, a także w Krakowie i Fryburg, gdzie był wykładowcą teologii. W 1919 r. trafił do Lublina, gdzie przyczynił się do powstania katolickiego uniwersytetu. Był profesorem teologii i filozofii.

W latach 1922-1924 był rektorem KUL .

Założył zgromadzenie sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi .

W 1929 r. opuścił Lublin, by wykładać teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza (Angelicum) w Rzymie (1929-1933), po czym skierowano go do Lwowa, gdzie był wykładowcą i rektorem Studium Filozoficznego dominikanów . Od 1937 roku do wybuchu II wojny światowej kierował Studium Generalnym dominikanów w Warszawie. Wojna zastała go w Krakowie. Tam pozostał już do końca życia. Zmarł w 1949 roku. W grudniu 2004 roku w Krakowie rozpoczął się proces beatyfikacyjny o. Woronieckiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.