«powrót

ks. Tadeusz Dajczer

Tadeusz Dajczer urodził się 10 sierpnia 1931 roku w Pruszkowie k. Warszawy. Studiował teologię na Akademii Teologii Katolickiej, a także na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Wacława Majewskiego w 1955 roku w Warszawie. Zdobył tytuł profesora ATK, a także tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Punktem zwrotnym w jego życiu duchowym była spowiedź u włoskiego mistyka, kapucyna o. Pio (kanonizowany 16 czerwca 2002 r.).

W 1985 roku we współpracy z gronem kapłanów i świeckich założył Ruch Rodzin Nazaretańskich . Jego członkowie poszukują radykalnej drogi oddania się Bogu.

Obecnie do RRN należy kilkadziesiąt tysięcy świeckich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.