«powrót

bł. Anastazy Pankiewicz

Anastazy Pankiewicz urodził się w roku 1882 w Zagórzanach k. Sanoka. W 1900 roku wstąpił do zakonu franciszkanów , święcenia kapłańskie przyjął w 1906 roku.

W 1914 roku został kapelanem wojskowym w randze kapitana i przeniósł się na Węgry, gdzie był duszpasterzem polskich żołnierzy i węgierskiej Polonii.

W roku 1936 w Łodzi powołał do życia zgromadzenie sióstr antonianek od Chrystusa Króla . Sam jako duszpasterz pracował w parafii. św. Elżbiety, w jednej z najbardziej wówczas zaniedbanych dzielnic Łodzi – na Dołach.

W roku 1940 został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. 20 maja 1942 roku został skierowany do komory gazowej. Gdy pomagał jednemu ze współwięźniów wejść do auta, hitlerowcy zatrzasnęli drzwi, obcinając mu ręce.

O. Pankiewicz prawdopodobnie nie doczekał śmierci w komorze gazowej i zmarł wskutek wykrwawienia.

Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.