«powrót

ks. Wincenty Granat

Wincenty Granat urodził się 1 kwietnia 1900 r. w Ćmielowie w woj. tarnobrzeskim. Studia seminaryjne ukończył w Sandomierzu, gdzie w 1924 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jeszcze przed święceniami rozpoczął naukę na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1925 r. uzyskał stopień doktora filozofii, a w 1928 r. doktora teologii. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki prefekta w szkołach podstawowych i średnich, prowadził szeroką działalność społeczną i charytatywną w Radomiu.

Od 1952 r. związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim , gdzie był kierownikiem katedr teologii dogmatycznej i teologii porównawczej, a także prodziekanem Wydziału Teologicznego.

W latach 1965-70 pełnił obowiązki rektora tej uczelni.

Zmarł w 1979 r. w Sandomierzu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.