«powrót

Bogdan Jański

Bogdan Jański pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się 26 marca 1807 roku w Lisowie k. Grójca. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1828 roku otrzymał stypendium naukowe i wyruszył w podróż naukową po Europie Zachodniej. W Polsce pozostawił żonę i dziecko. Dalsze studia odbywał w Paryżu i Londynie.

Po upadku powstania listopadowego związał się z emigracją paryską. Wraz z Mickiewiczem redagował “Pielgrzyma Polskiego”, współpracował z Komitetem Emigracji gen. Jana Nepomucena Umińskiego, tłumaczył na francuski poezję polską, m.in. “Pana Tadeusza”.

Ogłaszał teksty na tematy ekonomiczne, polityczne i historiozoficzne. Na emigracji stracił wiarę, którą odzyskał pod wpływem Adama Mickiewicza.

W roku 1834 nawrócił się na katolicyzm i zajął się pracą apostolską wśród polskich emigrantów w Paryżu. W 1836 roku założył Bractwo Służby Narodowej – stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Jego uczniowie: ks. Hieronim Kajsiewicz i Piotr Semenenko założyli zgromadzenie księży zmartwychwstańców .

Bogdan Jański zmarł w 1840 roku w Rzymie w wieku 33 lat.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.