«powrót

bł. Regina Protmann

Regina Protman urodziła się w 1552 r. w Braniewie na Warmii w rodzinie szlacheckiej. Przy ufundowanym przez siebie kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie założyła w 1571 r. wspólnotę sióstr zakonnych - katarzynek - która miała nieść pomoc cierpiącym i umierającym. W 1583 r. bp Marcin Kromer zatwierdził regułę katarzynek. W 1602 r. reguła została poddana rewizji i ostatecznie zatwierdzona w Wilnie przez bpa warmińskiego Piotra Tylickiego i nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoniego.

Matka Regina Protman zmarła w opinii świętości w 1613 r. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1999 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.