«powrót

św. Klemens Hofbauer (Dvorak)

(1751-1820)

Klemens Hofbauer urodził się w Tasowicach na Morawach w 1751 r. Ponieważ rodzina była biedna, nie mógł się kształcić, terminował u piekarza i jako czeladnik w klasztorze norbertanów w Klosterbrück. Tu zaczęło się budzić powołanie zakonne. Aby je zrealizować udał się do Rzymu, a stamtąd do Tivoli, gdzie chciał zostać pustelnikiem. Mnisi nadali mu imię św. Klemensa z Ancyry. Później wrócił do klasztoru w Klosterbrück, następnie udał się do Wiednia, gdzie pracował jako piekarz.

Dzięki dobroczyńcom rozpoczął studia teologiczne, ale musiał znowu udać się do Rzymu, gdyż w Wiedniu nie otrzymałby święceń z powodu antykościelnych przepisów. W Rzymie wstąpił do redemptorystów , święcenia kapłańskie otrzymał w 1785 r.

Wraz ze swymi współbraćmi udał się do Polski. W Warszawie założył klasztor, gdzie prowadził dynamiczną działalność wychowawczą i dobroczynną za co nazwano go apostołem Warszawy. Jednak zaborcy zmusili Klemens i jego współbraci do opuszczenia miasta. Przeniósł się do Wiednia, gdzie prowadził gorliwą działalność duszpasterską.

Zmarł z wyczerpania w 1820 r. Papież Pius X kanonizował Klemensa Hofbauera w 1904 r. Jest patronem piekarzy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.