«powrót

św. Wacław Czeski

Św. Wacław z dynastii Przemyślidów urodził się około 907 r. Był synem czeskiego księcia Wratysława I. Wychowywała go jego pobożna babka św. Ludmiła. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął rządy. W podległych mu ziemiach szerzył chrześcijaństwo, które zastało przyjęte w 885 r., popierał misjonarzy.

Jako władca zasłynął z hojności, wspierał ubogich, rozdawał jałmużny. Jego chrześcijańska gorliwość wzbudziła sprzeciw możnowładców, którzy chcieli powrotu do pogaństwa.

Wacław zginął z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława Okrutnego w Starym Bolesławcu. Przekazy kronikarskie podają, że mordu dokonano u bram kościoła. Relikwie świętego przechowywane są w katedrze praskiej.

Św. Wacław jest głównym patronem Czech, Moraw, Pragi oraz katedry na Wawelu.

W ikonografii św. Wacław przedstawiany jest w zbroi rycerskiej, w płaszczu królewskim. Przedstawiany jest też z aniołem podającym mu włócznię, koroną, sztyletem, którym go zabito, z białym orłem na tarczy lub chorągwi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.