«powrót

bł. Stanisław Kazimierczyk

Stanisław urodził się w 1433 r. w Kazimierzu (stąd powstało jego nazwisko), wówczas osobnym mieście pod Krakowem, w rodzinie tkacza i rajcy miejskiego. Teologię ukończył na Akademii Krakowskiej.

W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1462 lub 1463 r., po czym był oficjalnym kaznodzieją i spowiednikiem, a w klasztorze mistrzem nowicjatu i zastępcą przełożonego. Łączył życie kontemplacyjne z gorliwym duszpasterstwem i troską o najbiedniejszych. Szczególnie czcił Mękę Pańską, Matkę Bożą (uważał się za Jej umiłowanego syna) i św. Stanisława . Na jego grób na Skałce udawał się raz w tygodniu.

Zmarł w 1489 r. po przeżyciu 33 lat w klasztorze. Zgodnie z jego wolą pochowano go pod posadzką kościoła Bożego Ciała, aby wszyscy mogli go deptać. Zaledwie rok po jego śmierci zapisano 176 nadzwyczajnych łask uzyskanych dzięki jego wstawiennictwu. W 1993 r. Jan Paweł II potwierdził kult Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.