«powrót

bł. Janina Kolumba Gabriel

Janina Matylda Gabriel (w zakonie Kolumba) urodziła się w 1858 roku w Stanisławowie. Kształciła się u benedyktynek we Lwowie, gdzie ukończyła seminarium nauczycielskie. Pracowała w szkole powszechnej we Lwowie i seminarium benedyktynek.

W 1881 wstąpiła do klasztoru, po roku złożyła profesję zakonną. W 1900 wyjechała do Włoch i włączyła się do wspólnoty benedyktynek w Subiaco, gdzie działał założyciel benedyktynów i prawodawca życia monastycznego na Zachodzie św. Benedykt. Dwa lata później wystąpiła z zakonu.

Zamieszkała w Rzymie, gdzie roztoczyła opiekę nad młodymi robotnicami. Tu założyła dom Casa-Famiglia, który powstał dzięki darowiznom przekazanym przez komitet rzymskich arystokratek. W 1908 roku, przy poparciu opata prymasa benedyktynów Hildebranda de Hemptinne założyła Zgromadzenie Benedyktynek Miłości, którego celem była opieka nad robotnicami i ubogimi kobietami.

Zmarła w Rzymie w 1926 r. Jan Paweł II beatyfikował ją w Rzymie w 1993 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.