«powrót

bł. Wincenty Lewoniuk i Towarzysze

24 stycznia 1874 r. we wsi Pratulin na Podlasiu carscy żołnierze zamordowanych trzynastu katolików obrządku wschodniego, którzy bronili swej świątyni przed atakiem Rosjan.

Kościół Unicki powstał w 1596 r. na mocy Unii Brzeskiej, która przywracała jedność prawosławnych z Rzymem. Od tej pory tworzyli oni jedną wspólnotę o dwóch obrządkach – łacińskim i wschodniobizantyjskim. Po rozbiorach Polski carska Rosja chciała siłą zmusić unitów do powrotu do prawosławia poddając ich krwawym prześladowaniom.

Męczennicy Podlascy bronili swojej świątyni przed żołnierzami rosyjskimi, którzy przemocą chcieli narzucić unitom wiarę prawosławną. Pierwszy zginął Wincenty Lewoniuk, 26-latek, żonaty, człowiek głęboko religijny. Wraz z nim zginęli: Daniel Karmasz (lat 48), Łukasz Bojko (22), Konstanty Bojko (49), Konstanty Łukaszuk (49), Bartłomiej Osypiuk (30), Anicet Hryniuk (19), Filip Greluk (44), Ignacy Frańczuk (50), Onufry Wasyluk (21), Maksym Hawryluk (34), Jan Andrzejuk (26) oraz Michał Wawrzyszuk (21).

Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy w 1996 r. w 400-lecie Unii Brzeskiej .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.