«powrót

ks. Maksymilian Binkiewicz

Ks. Maksymilian Binkiewicz urodził się w 1908 r. we wsi Żarnowiec w powiecie olkuskim. Studiował w Seminarium Duchownym diecezji częstochowskiej w Krakowie i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. na Jasnej Górze . Następnie był prefektem w Seminarium Duchownym diecezji częstochowskiej w Krakowie.

Od 1933 r. był nauczycielem religii w kilku gimnazjach Sosnowca, rok później był już prefektem w Prywatnym Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu i w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim. Był szanowany zarówno przez nauczycieli, jak i młodzież szkolną.

Po wybuchu II wojny światowej ks. Binkiewicz zastąpił na stanowisku uwięzionego proboszcza parafii Konopnica koło Wielunia. W 1941 r. został aresztowany wraz ze wszystkimi kapłanami powiatu wieluńskiego i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Prześladowania w obozie znosił pogodnie, wciąż żarliwie się modlił.

Zmarł w 1942 r. po ciężkim pobiciu, które było zemstą za pomoc okazaną współwięźniowi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.