«powrót

bł. ks. Stefan Grelewski

Urodził się w Dwikozach koło Sandomierza w 1898 roku. Kształcił się w Sandomierzu i Janowie Lubelskim. Sandomierskie Seminarium Duchowne ukończył w 1916 r. i kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim . Święcenia kapłańskie otrzymał w 1921. Trzy lata później obronił doktorat z prawa kanonicznego w Strasburgu we Francji.

We Francji opiekował się polskimi emigrantami. Po powrocie do Polski został sekretarzem generalnym Związku Robotników Chrześcijańskich w Radomiu. Był nauczycielem, publicystą, tłumaczem z języka niemieckiego i francuskiego. Publikował w "Kurierze Warszawskim", "Słowie Narodu", "Przewodniku Katolickim" i „Ateneum Kapłańskim”. Sam założył pismo "Prawda Katolicka". Jest autorem książki "Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej ".

W czasie II wojny światowej, wraz z młodszym o dziewięć lat bratem ks. Kazimierzem Grelewskim nauczał na tajnych kompletach w Radomiu. Aresztowany wraz z bratem trafił do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau, gdzie w 1941 roku zmarł w szpitalu obozowym.

Jan Paweł II beatyfikował go wraz z bratem w gronie 108 męczenników II wojny światowej w 1999 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.