«powrót

bł. ks. Roman Archutowski

Ks. Roman Archutowski urodził się w 1882 r. w Karolinie, w bogatej rodziny ziemiańskiej. Ukończył gimnazjum w Pułtusku i wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1904 r. Przez rok był wikariuszem w parafii Jeżów, po czym kontynuował studia na Akademii Cesarskiej w Petersburgu.

Po powrocie do Warszawy został prefektem w Gimnazjum Realnym i Prywatnym Świętego Stanisława Kostki. Miał wielki talent pedagogiczny i łatwość nawiązania kontaktu z młodzieżą. W 1925 r. został dyrektorem tego gimnazjum. Był autorem podręcznika historii Kościoła dla szkół średnich. W 1940 r. został rektorem seminarium warszawskiego.

W 1942 r. został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Po miesięcznych torturach został zwolniony, ale w tym samym roku ponownie uwięziono. Był maltretowany przez służbę więzienną, gdyż nie zamienił sutanny na cywilne ubranie. W marcu 1943 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Nieraz był bity i torturowany. Zachorował na tyfus plamisty, zmarł w Niedzielę Palmową 18 kwietnia 1943 roku. Jan Paweł II beatyfikował go w gronie 108 męczenników II wojny światowej w 1999 r. w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.