«powrót

bł. ks. Władysław Findysz

Władysław Findysz urodził się pod Krosnem w 1907 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Krośnie wstąpił do przemyskiego seminarium i w 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Pracował w kilku parafiach, a w 1941 r. został proboszczem w Nowym Żmigrodzie. W czasie okupacji pomagał okolicznym Żydom w ucieczce na Węgry, wystawiając im świadectwa chrztu i zaopatrując w żywność.

Po przejściu frontu walczył z głodem, rozdając żywność. Ustrzegł przed wysiedleniem w ramach akcji "Wisła" wielu parafian, wydając ok. 500 fałszywych metryk chrztu. Od 1962 był dziekanem żmigrodzkim.

W 1963 r. został aresztowany za to, że rozesłał parafianom apele o podjęcie soborowych uczynków dobroci – pogodzenia się z rodziną, sąsiadami, uaktywnienia praktyk religijnych.

Choć był ciężko chory i miał poddać się operacji przełyku, został oskarżony o "zmuszanie parafian do wykonywania praktyk i obrządków religijnych" i skazany na 2,5 roku więzienia.

Został zwolniony z więzienia, wobec rozwijającego się nowotworu.

Zmarł w Nowym Żmigrodzie w 1964 r. Jest pierwszym męczennikiem czasów komunistycznych w Polsce. Został beatyfikowany w 2005 r. w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.