«powrót

bł. Franciszek Stryjas

Franciszek Stryjas urodził się w Popowie w parafii Iwanowice. Czytać i pisać nauczył się sam. Nie zdobył wykształcenia, ale od wczesnej młodości marzył, by zostać katechetą.

Ok. 1901 r. ożenił się z Józefą Kobyłką, z którą miał siedmioro dzieci. Po jej śmierci ożenił się w 1930 r. z wdową Józefą Nosal i tuż przed wybuchem II wojny światowej zamieszkał w gospodarstwie żony we wsi Trokomyśle w diecezji kaliskiej. Gdy w 1940 r. wywieziono z Chełma i okolic księży do obozu koncentracyjnego w Dachau, Franciszek rozpoczął w prywatnych domach tajną katechizację. Przygotowywał dzieci do I Komunii św. Dzieci z Takomyśla i okolic katechizował dwa razy w tygodniu, z narażeniem życia, nie pobierając wynagrodzenia.

20 lipca 1944 r. Franciszek otrzymał wezwanie i stawił na posterunek żandarmerii w Opatówku. Okupanci oskarżyli go o tajne nauczanie religii. Zmarł po ciężkich torturach w kaliskim wiezieniu 10 dni po aresztowaniu. Jego pogrzeb stał się patriotyczną manifestacją. Jan Paweł II beatyfikował go w gronie 108 męczenników II wojny światowej w 1999 r. .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.