«powrót

bł. Bronisław Komorowski

Bronisław Komorowski urodził się w 1889 r. W rodzinie chłopskiej w Barłożnie koło Starogardu Gdańskiego. Po maturze wstąpił w 1910 do seminarium duchownego

w Pelplinie. Po święceniach w 1914 r. był wikarym k. Pruszcza Gdańskiego. Po roku przeniesiono go do Gdańska do parafii św. Mikołaja. Tu rozwinął działalność społeczno-polityczną wśród ludności polskiej. Podczas katechez uczył dzieci także historii i języka polskiego.

W 1923 założył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich, które miały objąć opieką Polaków, gdyż świątynie katolickie w mieście obsadzone były niemieckimi duchownymi. Dzięki niemu w 1924 we Wrzeszczu przebudowano byłą ujeżdżalnię na kościół pw. św. Stanisława Biskupa .

W latach 1933-1934 ks. Bronisław Komorowski był gdańskim radnym – jedynym Polakiem w 54-osobowej Radzie Miasta. W 1937 Pius XI powołał go na proboszcza parafii personalnej, do której należeli Polacy. Został aresztowany zaraz po wybuchu wojny 1 września 1939 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Został zamordowany wraz z kilkudziesięcioma Polakami w Wielki Piątek 22 marca 1940.

Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.