«powrót

bp Juliusz Bursche

Bp Juliusz Bursche urodził się w 1862 r. w Kaliszu w rodzinie duchownego luterańskiego. Studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Dorpacie.

Od 1904 r. był zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim, a od 1920 r. – generalnym superintendentem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W 1919 r. był ekspertem rządu polskiego do spraw mazurskich w komisji traktatowej w Paryżu. Na jego wniosek Konsystorz ewangelicki w Warszawie podjął akcję na rzecz przyłączania Mazur do Polski. W 1919 r. stanął na czele Komitetu Mazurskiego podczas plebiscytu na Mazurach.

Założył i wydawał tygodnik "Zwiastun ewangeliczny", był prezesem zarządu Ewangelickiego Biura Prasowego, współzałożycielem Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Polsce. Angażował się w działalność ekumeniczną. W 1928 r. został prezesem Rady Kościołów Ewangelickich, skupiającej wszystkie Kościoły ewangelickie w RP.

Z jego inicjatywy powstał Wydział Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej aresztowany 3 września 1939 r. i przewieziony do Berlina, a następnie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg.

Zmarł w 1942 r. zamęczony podczas przesłuchań.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.