«powrót

bp Jan Szeruda

Biskup Kościoła ewangelicko-augsburgskiego Jan Szeruda urodził się w 1889 r. w Wędryni na Zaolziu w rodzinie rzemieślnika. Po studiach teologicznych w Wiedniu i Halle został ordynowany na księdza w 1917 r. w Nawsiu. Od 1922 r. był profesorem nadzwyczajnym, a od 1929, profesorem zwyczajnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierował katedrą egzegezy Starego Testamentu i języka hebrajskiego, aktywnie włączył się w rodzący się ruch ekumeniczny w Polsce i na świecie. W czasie okupacji pracował jako urzędnik, równocześnie wykładał teologię na tajnym uniwersytecie. W czerwcu 1945 r. synod księży w Łodzi ustanowił go zastępcą biskupa do czasu zwołania zwyczajnego synodu Kościoła.

Urząd biskupa sprawował do 1951 r., gdyż władze komunistyczne cofnęły zgodę na dalsze sprawowanie przez niego urzędu biskupiego, lub na wybór przez synod Kościoła na urząd biskupa.

Uczestniczył w pracach Komisji Przekładu Pisma Świętego oraz jako profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, która powstała w r. 1954 w miejsce Wydziału Teologii Ewangelickiej UW. Zmarł w 1962 r. w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.