«powrót

ks. Zygmunt Michelis

Urodził się w 1890 r. w Byczu na Kujawach w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Dorpacie w Estonii.

Ordynowany w 1912 r. W 1921 został II proboszczem w Warszawie. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Diakonatu Warszawskiego. Założył Spółdzielczy Bank Ewangelicki i był jego dyrektorem, redaktor i wydawca „Zwiastuna Ewangelicznego". Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany w 1939 r., więziony w Pawiaku, w Sachsenhausen i Oranienburgu. Wypuszczony po roku, w konspiracji założył Narodową Radę Ewangelicką.

Po wojnie został proboszczem kościoła Świętej Trójcy , który odbudował. W 1952 został wybrany biskupem-adiunktem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego . Był założycielem i pierwszym prezesem (do 1960) Polskiej Rady Ekumenicznej . Zaangażowany w ruch ekumeniczny, współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Znakiem” i „Więzią”. Uczestnik pierwszych nabożeństw ekumenicznych w kościele św. Marcina . Kard. Stefan Wyszyński zezwolił mu w 1963 r. na odprawianie luterańskich nabożeństw w kościele sióstr sakramentek w Warszawie. Zmarł w 1977 r. w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.