«powrót

Marianna Marchocka (Teresa od Jezusa)

Marianna Marchocka urodziła się w 1603 r. w Stróżach k. Zakliczyna. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. W 1620 r., pokonując opór rodziny, wstąpiła do konwentu św. Marcina w Krakowie, gdzie otrzymała imię Teresa od Jezusa. W Zakonie była mistrzynią nowicjatu i przełożoną fundacji we Lwowie, a potem w Warszawie.

Jest autorką pamiętników, znanych jako „Autobiografia mistyczna”, którą pisała na polecenie spowiednika. Jest to pierwszy tego typu utwór w literaturze polskiej. Wzorowany był na dziełach mistycznych wielkiej reformatorki Karmelu św. Teresy z Awili.

Matka Marchocka opisuje w nim walkę z pokusami, m.in. porzucenia lub podpalenia klasztoru. Z czasem rozwinął się w niej dar odczytywania sumień, miała też wizje prorocze, m.in. związane z przyszłymi losami Polski.

Zmarła w 1652 r. w Warszawie w opinii świętości. Starania o jej beatyfikację, udaremnione na skutek zaborów i wojen, Zakon Karmelitański podjął na nowo w 1987 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.