«powrót

Magdalena Mortęska

Magdalena Mortęska, zwana też polską Teresą z Awili, urodziła się ok. 1554 r. w rodzinie szlacheckiej. Wbrew woli ojca w 1578 roku wstąpiła do klasztoru chełmińskich benedyktynek , a w 1579 została jego ksienią.

W klasztorze wprowadziła nową regułę, zmieniając średniowieczną regułę zakonu benedyktyńskiego, z kontemplacyjnej na nauczającą. Zatwierdzono ją w Rzymie w 1605 r. Od tego czasu wszystkie klasztory benedyktynek w Polsce stanowić miały kongregację pod przewodnictwem ksieni chełmińskiej.

Dzięki nieugiętej woli matki Mortęskiej odnowiono życie zakonne w Chełmnie, Toruniu i na terenie całej Polski m.in. w Żarnowcu, Jarosławiu, Sandomierzu, Sierpcu i Poznaniu. W Poznaniu zaś powołano Seminarium Duchowne, które kształciło przyszłych kapelanów klasztornych.

Przy wszystkich klasztorach benedyktyńskich zakładano szkoły dla dziewcząt z mieszczaństwa i szlachcianek. Ksieni Mortęską zadbała też o edukację samych zakonnic, które musiały nauczyć się czytać i pisać po polsku i łacinie. Zmarła w 1631 roku.

Pochowano ją w kościele klasztornym w Chełmnie pod głównym ołtarzem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.