«powrót

s. Joanna Lossow

Halina Lossow urodziła się w 1908 r. w rodzinie ziemiańskiej w Boruszynie k. Czarnkowa w Wielkopolsce. Jej matka była katoliczką, a ojciec – ewangelikiem. W 1931 r. ukończyła romanistykę w Poznaniu, później studiowała w Instytucie Katolickim w Paryżu m.in. u Jacques'a Maritaina. W 1933 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach pod Warszawą. Tu była m.in. sekretarką ks. Władysława Korniłowicza .

Po rozpoczęciu się Soboru Watykańskiego II, jako jedna z pierwszych katolików w Polsce podjęła inicjatywy ekumeniczne. W 1961 r. zaczęła pracę w Sekcji Ekumenicznej przy Studium Duszpasterskim, organizowała spotkania i wykłady, współredagowała "Biuletyn Ekumeniczny", organizowała Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Była członkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Organizowała w Laskach rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży oraz księży, w których uczestniczyli duchowni różnych wyznań. Założyła Ośrodek Ekumeniczny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża im. Jana XXIII "Joannicum". Jej współpracownicą była ewangelicka diakonisa s. Regina Witt .

W 2003 r. ukazała się ich książka "Sługa Słowa Bożego i Jedności Chrześcijan" o ks. Zygmuncie Michelisie , pierwszym prezesie Polskiej Rady Ekumenicznej . Zmarła w 2004 r. w Laskach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.