«powrót

s. Regina Witt

Luterańska diakonisa Regina Witt urodziła się w Warszawie. Jej matka była luteranką, ojciec katolikiem. Ukończyła Szkołę Pielęgniarską przy Szpitalu Ewangelickim w Warszawie, a tuż przed wybuchem wojny, 1 sierpnia 1939, wstąpiła do warszawskiego Diakonatu Ewangelickiego „Tabita”.

W latach okupacji pracowała w Szpitalu Ewangelickim w stolicy, w czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką Batalionu AK „Kiliński”. Była ranna w nogę i głowę.

Za tę działalność odznaczona została później m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym i londyńskim Krzyżem Armii Krajowej.

W latach 1945-1962 pracowała w ewangelicko-augsburskiej parafii Świętej Trójcy , gdzie była m.in. sekretarką ks. Zygmunta Michelisa , wielkiego ekumenisty. Blisko 40 lat przyjaźniła się i współpracowała z katolicką zakonnicą s. Joanną Lossow . Wspólnie z nią organizowała ekumeniczne rekolekcje dla księży i młodzieży, w 2003 wydały książkę "Sługa Słowa Bożego i Jedności Chrześcijan" o ks. Zygmuncie Michelisie. W 1997 r. obie siostry za działalność ekumeniczną otrzymały od miesięcznika „Powściągliwość i Praca” nagrodę „Bóg zapłać”. Zmarła w Laskach w 1998 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.