«powrót

św. Anna

Niewiele wiadomo o św. Annie, matce Najświętszej Maryi Panny i babce Pana Jezusa. Ewangelie kanoniczne nie podają takich informacji.

Chrześcijanie czerpią swą wiedzę z apokryfów: Ewangelii Jakuba, Ewangelii Pseudo-Mateusza i Księgi Narodzenia Maryi. W tych pismach podane są imiona rodziców Maryi.

Przyjęta w Kościele tradycja podaje, że św. Anna pochodziła z Betlejem. Po wielu modlitwach w późnym wieku urodziła jedyną córkę. Gdy Maryja miała 3 lata, oddano ją na wychowanie do świątyni w Jerozolimie.

Kult św. Anny rozwinął się na Wschodzie już w IV wieku.

Pierwszy klasztor ku jej czci powstał na Zachodzie w 701 r. we Floriac we Francji, gdzie miały znajdować się jej relikwie. Wspomnienie św. Anny na Zachodzie obchodzone jest 26 lipca.

Jest patronką Florencji, Innsbrucku i Neapolu, małżeństwa, szczęśliwego dzieciństwa, szczęśliwego porodu, matek, wdów, gospodyń domowych, babć, ludzi starszych.

W Polsce jej kult rozwinął się już w średniowieczu. Najbardziej znane jest sanktuarium na Górze św. Anny na Opolszczyźnie oraz w św. Anny niedaleko Częstochowy. Babcia Jezusa najczęściej przedstawiana jest z Maryją jako dziewczynką oraz z Maryją i Jezusem, których trzyma na ręku. Przedstawienie to nazywane jest św. Anna Samotrzecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.