«powrót

Grupy Modlitwy o. Pio

Grupy Modlitewy powstały w 1947 r. z inicjatywy charyzmatycznego kapucyna , o. Pio – stygamtyka, spowiednika, ojca duchowego z San Giovanni Rotondo.

Była to odpowiedź na apel Piusa XII, który wzywał kapłanów, by tworzyli wspólnoty modlitewne. O. Pio zachęcał swoje córki i synów duchowych, aby pierwsi odpowiedzieli na wezwanie Wikariusza Chrystusowego.

Zakonnik pragnął, by członkowie Grup Modlitwy rozważali na kolanach Mękę Pańską i żeby byli pełni miłości i radości w życiu codziennym, gdyż nie można być chrześcijaninem, nie żyjąc radością i dobrocią.

Celem Grup jest opasanie całego świata modlitwą i odnowa życia chrześcijańskiego. W przeddzień śmierci o. Pio w 1968 r. działało 726 zorganizowanych wspólnot w około 20 krajach, gromadząc 68 tys. członków. W dniu beatyfikacji mistyka z San Giovanni – w 1999 r. było już 2150 grup w 34 krajach. Należało do nich około 500 tys. osób.

Grupy o. Pio nie są stowarzyszeniem, jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się przynajmniej raz w miesiącu na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem kapłana, wyznaczonego przez miejscowego biskupa.

Najstarsza polska grupa powstała w Jarosławiu w 1974 r. Założył ją franciszkanin-reformat o. Albin Sroka. Obecnie do Grup należy kilkadziesiąt tysięcy osób.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.