«powrót

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich jest częścią Zakonu Maltańskiego (pełna nazwa Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego). Zakon Joannitów założył bł. Gerard (zm. 1120) przed zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 r. przy hospicjum św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie (stąd też nazwa joannici). Miał służyć pielgrzymom, przybywającym do Jerozolimy, a także strzec ich bezpieczeństwa.

W Polsce pierwsza Komandoria Rycerzy św. Jana powstała w 1187 r. W 1920 powołano Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Po przerwie w czasach PRL został on reaktywowany w 1990.

Związek jest zrzeszeniem religijnym o charakterze świeckim, rycerskim i szlacheckim.

Członkowie Zakonu dzielą się na trzy klasy – zakonników i świeckich pochodzenia szlacheckiego oraz ich współpracowników z innych stanów. Członkowie Związku niosą pomoc humanitarną, medyczną i duchową pielgrzymom, chorym, biednym i uchodźcom. W 1990 Związek powołał św. Jana Jerozolimskiego – Pomoc Maltańska. Fundacja wyszkoliła wolontariuszy, którzy udzielają pierwszej pomocy pielgrzymom, także uczestnikom pielgrzymek Jana Pawła II w 1997, 1999, 2002, oraz Benedykta XVI w 2006 roku.

Na świecie do Zakonu Maltańskiego należy ok. 12 tys. osób, w tym około 150 Polaków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.