«powrót

Arcybractwo Męki Pańskiej

Bractwo Męki Pańskiej (zwane też Bractwem Dobrej Śmierci lub Męcarzy) założył w 1595 r. w Krakowie ks. Marcin Szyszkowski (1554-1630). Jego członkowie wspomagali cierpiących i opiekowali się umierającymi.

Do czasu rozbiorów mieli przywilej uwalniania w Wielki Czwartek jednego skazanego na śmierć więźnia. Mimo trudnych wydarzeń historycznych Arcybractwo przetrwało ponad 400 lat przy klasztorze ojców franciszkanów w Krakowie. Do dziś jego członkowie odprawiają w Wielkim Poście 15-stopniowe nabożeństwo Męki Pańskiej, ułożone przez założyciela. W 1975 r. o. Cecylian Niezgoda OFMConv przystosował je do posoborowej liturgii.

Do nabożeństwa bracia ubierają się w tuniki, a żeby zachować anonimowość zakładają kaptury z otworami na oczy. Do Arcybractwa należeli tak znakomici członkowie jak Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski.

Do Arcybractwa należy ok. 20 osób.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.