«powrót

Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych zostało założone we Lwowie przez księdza Michała Rękasa (1895-1964). Pragnął on, aby ludzie chorzy przeżywali swoje cierpienie w jedności z Krzyżem Chrystusa i ofiarowywali je w intencjach Kościoła i świata. Stowarzyszenie, które zainicjował, zostało zatwierdzone przez władze kościelne w 1929 r.

We Lwowie powstała też jego ogólnokrajowa Centrala. Założyciel docierał do chorych nie tylko w szpitalach, ale także dzięki audycjom radiowym.

Po wojnie ks. Rękas, który musiał opuścić Lwów, przeniósł Centralę Apostolstwa Chorych do Katowic, gdzie się osiedlił. Do Apostolstwa należą chorzy, którzy przyjmują swoje cierpienia z poddaniem się woli Bożej, łączą się z Jezusem i oddają je w ważnych intencjach Kościoła, ojczyzny, Ojca Świętego.

Stowarzyszenie dociera do chorych głównie przez miesięcznik „Apostolstwo Chorych”. Chętnie do włączenia się wypełniają deklarację, zobowiązując się do modlitwy. Do Apostolstwa należy ok. 50 tys. Osób z całej Polski oraz Polacy z ponad 20 krajów na czterech kontynentach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.