«powrót

Sobór Powszechny

( łac. Concilium Oecumenicum) to uroczyste zgromadzenie Kolegium Biskupów i innych przedstawicieli Kościoła obradujące wraz i pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub jego przedstawiciela - legata. Obrady soboru dotyczą ważnych zagadnień Kościoła, a zwłaszcza jego jedności w sprawach dogmatycznych i organizacyjnych.

Instytucja soboru nawiązuje do spotkania Apostołów w Jerozolimie( ok. 50 r.). Na tym spotkaniu, zwanym tradycyjnie Soborem Jerozolimskim rozstrzygnięto, ze chrześcijanie nawróceni z pogaństwa nie muszą poddawać się przepisom tradycyjnego prawa żydowskiego.

Dotychczas w historii Kościoła odbyły się następujące Sobory Powszechne:

Sobór Nicejski(325 r.)

Sobór Konstantynopolitański(381 r.)

Sobór Efeski (431 r.)

Sobór Chalcedoński (451 r.)

II Sobór Konstantynopolitański (553 r.)

III Sobór Konstantynopolitański (680 r.)

II Sobór Nicejski (787 r.)

IV Sobór Konstantynopolitański (869 r.)

I Sobór Laterański (1123 r.)

II Sobór Laterański (1139 r.)

III Sobór Laterański (1179 r.)

IV Sobór Laterański (1215 r.)

I Sobór Lyoński (1245 r.)

II Sobór Lyoński (1274 r.)

Sobór w Vienne (1311-12)

Sobór w Konstancji (1414-1418)

Sobór w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie (1431-45)

V Sobór Laterański (1512-17)

Sobór Trydencki (1545-47, 1551-52, 1562-63)

I Sobór Watykański (1869-70)

II Sobór Watykański (1962-65)

Kościoły prawosławne i protestanckie odwołują się tylko do pierwszych 7 soborów.

za: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin-Kraków, 2002

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: