«powrót

Zobacz: Sobór Powszechny

III Sobór Laterański

Odbywał się w 3 sesjach w 1179 r. Brało w nim udział ok. 400 biskupów z niemal wszystkich krajów Europy i z państw utworzonych przez krzyżowców. Przybyło też wielu opatów i innych przedstawicieli Kościoła. Na ten Sobór też po raz pierwszy zaproszono ludzi świeckich. Była wśród nich m.in. delegacja waldensów z Piotrem Waldo.

Jednym z celów soboru, zwołanego wkrótce po sporze z z Cesarzem Fryderykiem Barbarossą było unieważnienie wszystkich decyzji antypapieży, a także zapobieżenie ich wyborowi na przyszłość. Jednym z postanowień soboru było ustanowienie zasad wyboru biskupa Rzymu, które w istocie były zarysowaniem mechanizmu obecnego konklawe: wybór przysługiwać miał wyłącznie kardynałom i dokonywany miał być większością 2/3 głosów.

Sobór przyczynił się do rozwoju nauki i kultury chrześcijańskiej - powoływał szkoły przy katedrach biskupich i przy ważniejszych kościołach parafialnych.

za: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.