«powrót

Zobacz: Sobór Powszechny

V Sobór Laterański

Obradował w latach 1512-1517. Był to sobór, który ostatecznie odniósł się negatywnie do tendencji koncyliarystycznych.

Był odpowiedzią na zwołany w 1511 r. samozwańczy sobór w Pizie.

Na Soborze Laterańskim wydano oficjalne oświadczenie, że każdy człowieka ma indywidualną, nieśmiertelną duszę, wprowadzono też egzaminy dla kandydatów do święceń kapłańskich i potępiono nadużycia dyscypliny kościelnej przez duchownych.

Próby reformy Kościoła były jednak opieszałe i mało zdecydowane. Już 7 miesięcy po zakończeniu obrad soboru miało miejsce wystąpienie Marcina Lutra i rozpoczęła się reformacja

Polskę na soborze reprezentował prymas Jan Łaski.

za: Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków, 2002

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.