«powrót

Zobacz: Sobór Powszechny

Sobór Trydencki

Odbywał się w 3 sesjach od 1545 do 1563 r. Był odpowiedzią na palącą potrzebę reformy Kościoła w związku z rozwijającą się od 1517 r. reformacją. Uważa się też go za początek okresu kontrreformacji.

Odbywał się w 3 odrębnych sesjach w latach 1545-47, 1551-52 i 1562-63. Za każdym razem protestanci zapraszani byli do udziału w soborze, na pierwszą sesję zaproszenie otrzymał osobiście Marcin Luter . Zaproszenia jednak nie zostały przyjęte.

Na sesjach soborowych potępiono doktrynę protestancką, lecz nie potępiono nikogo imiennie.

Potwierdzono katolicką naukę o 7 sakramentach, o grzechu pierworodnym i usprawiedliwieniu. Stwierdzono również, że Tradycja na równi z Pismem św. jest "pełnym źródłem wiary". Potępiono też indywidualne interpretacje Biblii.

Podjęto też szereg inicjatyw duszpasterskich, m.in poprzez dekret o seminariach duchownych, które miały wychowywać należycie uformowane i wykształcone duchowieństwo.

W 1559 r. ogłoszony został Indeks Ksiąg Zakazanych.

W latach 1563- 1564 w soborze jako legat papieski uczestniczył polski kardynał Stanisław Hozjusz.

za: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin-Kraków, 2002

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.