«powrót

Boża Męka

Staropolska nazwa krzyża przydrożnego. Kute przez artystów ludowych w kamieniu, rzeźbione w drewnie, później także robione z metalu.

Umieszczano je na kolumnach na początku i końcu wsi (podczas pogrzebu odprowadzano zmarłego do krzyża), na miejscu śmierci niewinnie zabitego człowieka, na leśnych mogiłach. Były krzyże pokutne i dziękczynne, a w sytuacji specjalnego zagrożenia (zaraza, wojna) stawiano krzyże dwuramienne.

Zdobione kwiatami i wstążkami z okazji świąt. Przy nich odprawiano nabożeństwa różańcowemajowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.