«powrót

gospody chrześcijańskie

Gospody chrześcijańsskie były inicjatywą o. Franciszka Szymanowskiego, kapucyna, pracującego w Zakroczymiu w latach 1865-1872.

Gospody były bezalkoholowymi placówkami gastronomicznymi, zajmującymi się także popularyzacją prasy i książek religijnych oraz rozprowadzaniem dewocjonaliów.

Miały przeciwdziałać okazjom do nadużywania alkoholu, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej biorącej udział w nabożeństwach i przybywającej do miasta na jarmarki lub do urzędów.

W 1880 roku dla prowadzenia gospod powołana została quasi zakonna wspólnota martanek, tercjarek z kręgu kapucynów , zwłaszcza Ojca Koźmińskiego, które w 1882 roku zostały połączone ze służkami i przejęły prowadzenie gospód.

Z nakazu władz rządowych Królestwa Polskiego placówki te były jednak stopniowo likwidowane pod różnymi pretekstami, między innymi obwiniane były o prowadzenie tajnego nauczania i urządzania zebrań.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.