«powrót

Szurpidły: legenda o górze kościelnej w Szurpidłach

Dawno, dawno temu na Górze Kościelnej stał kościół. Został on zbudowany przez krzyżaków po jednym ze zwycięskich najazdów na grodzisko Szurpiły, jako świadectwo ich długiego panowania na tej ziemi.

Panowanie to jednak nie trwało aż tak długo, jak sobie krzyżowi rycerze wymarzyli i kiedy niedawni zdobywcy uciekali przed wojskami litewskimi, kościół zapadł się pod ziemię. W czasie gdy czeluść pochłaniała świątynię, na całą okolicę rozdzwoniły się dzwony.

Po dziś dzień w miejscu tamtego wydarzenia jest głęboka dziura. Podobno gdy pasterze wrzucali do jej wnętrza kamienie, jakaś siła wyrzucała je na zewnątrz.

Miejscowi ludzie natomiast nie raz słyszeli podczas prac polowych dobiegający z wnętrza góry dźwięk dzwonów kościelnych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.