«powrót

Miechowice: legenda o kościele Św. Krzyża

Pewnego razu Maria Winkler, dziedziczka dóbr miechowickich, postanowiła ufundować kościół. Zażyczyła sobie, by stanął on na miejscu starej świątyni w parku zamkowym. Chcąc spełnić kaprys księżniczki, rozebrano mury kościoła i rozpoczęto zwózkę materiałów na budowę nowego.

Po niedługim czasie wszystkie nagromadzone w parku ciężkie kamienie i wielkie bale drewna zniknęły w tajemniczy sposób. Odnaleziono je na wzgórzu, na którym stoi obecnie kościół św. Krzyża.

Legenda głosi, że to aniołowie podczas jednej nocy przenieśli cały budulec na nowe miejsce. Uznano to za znak od Boga i wzniesiono nową świątynię w miejscu wskazanym przez anioły.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.