«powrót

Wilków: legenda o kościele w Wilkowie

Na terenie gminy Wilków (okolice Kazimierza Dolnego) znajduje się zabytkowy kościół. Z jego powstaniem wiąże się ciekawa legenda.

Ponad 450 lat temu na terenie dzisiejszego Wilkowa było rozlewisko Wisły. W czasie każdych wiosennych roztopów rzeka występowała z brzegów i rozlewała się po okolicy, przez co powstało wiele mokradeł i jezior.

Na wzniesieniu znajdowała się kapliczka flisaków, przy której modlili się oni przed każdym spływem Wisłą do Gdańska o szczęśliwy powrót do domu.

Okoliczni mieszkańcy postanowili wybudować kościół. Za najlepsze miejsce uznali wzniesienie w Podgórzu zwane cuplem. Gromadzono tam materiały budowlane, które zaczęły znikać w tajemniczy sposób. Odnalazły się nieopodal kapliczki flisaków. Ilekroć próbowano przenieść je z powrotem na „cupel”, materiały w cudowny sposób wracały pod kapliczkę. Uznano to za dzieło Boże i postanowiono wybudować na jej miejscu kościół, którego piękno można podziwiać tam do dziś.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.