«powrót

Stara Łomża: legenda o górze św. Wawrzyńca

W Starej Łomży nad Narwią, na niewielkim wzniesieniu zwanym Górą św. Wawrzyńca, stoją resztki fundamentów prastarego, średniowiecznego kościoła, który uznaje się za pierwszy kościół chrześcijański na tych ziemiach (Wschodnie Mazowsze). Według legendy, świątynia ta, służąca niegdyś jako kościół parafialny, została wzniesiona około 1000 roku przez św. Brunona z Kwerfurtu .

Święty ten działał na przełomie X/XI wieku. Niósł on wiarę chrześcijańską pogańskim ludom zamieszkującym pogranicze prusko-jaćwieskie. Zmarł śmiercią męczeńską w 1009 roku, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na wschód od miejsca, w którym wybudował pierwszy na ziemi łomżyńskiej Dom Boży.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.