«powrót

Jan Pawel Woronicz

(1757 lub 1753 - 1829), poeta i patriota, arcybiskup warszawski w latach 1828-1829 (po jego śmierci car Mikołaj I zakazał używania tytułu prymasa), prymas Królestwa Polskiego. Mówiono o nim, że "o polskich rzeczach nie mógł słuchać bez uniesienia".

W pałacu biskupim Woronicz zgromadził bezcenne materiały i dokumenty dotyczące historii, obyczajowości i kultury materialnej Polski. Niestety, archiwum to pochłonął wielki pożar, Woronicz zasłynął także jako autor Hymnu do Boga oraz poematu Świątynia Sybilli

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.