«powrót

jadwiżanki

Zadaniem jadwiżanek jest chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży oraz opieka nad dziećmi zahamowanymi w rozwoju i zaniedbanymi przez środowisko. Swoją działalnością pedagogiczno-wychowawczą i wychowawczo-opiekuńczą jadwiżanki obejmują przede wszystkim dzieci biedne, zaniedbane i opuszczone.

Siostry pracują w ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczo-wychowawczych, przedszkolach, w szkołach i przy parafiach oraz wszędzie tam, gdzie mają kontakt z dziećmi. W prowadzonych przez siostry zakładach leczniczo-opiekuńczych stwarza się wychowankom możliwość codziennego przyjmowania Komunii św. i odwiedzania kaplicy.

Obecnie w Polsce jadwiżanki prowadzą dom opieki dla kobiet w podeszłym wieku, 4 przedszkola, 2 ośrodki wychowawcze dla dzieci z niedorozwojem umysłowym, 2 domy pomocy społecznej dla kobiet głęboko upośledzonych oraz 2 zakłady leczniczo-opiekuńcze dla osób starszych oraz kobiet i dzieci lekko upośledzonych. W punktach charytatywnych wydają posiłki dla bezdomnych.

Zgromadzenie założył w 1859 r. we Wrocławiu ks. Robert Spiske. Obecnie liczy ono ok. 290 sióstr, w tym 223 Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi (CSSH).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.