«powrót

Chwała Tobie, Gospodzinie (MP3)

Średniowieczna pieśń ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa. Rękopis z XV w. znajduje się w bibliotece PAN w Kórniku.

1. Chwała Tobie, Gospodzinie
Iż o świętych Twych cześć słynie,
Która nigdy nie zaginie
I na wieki nie przeminie.

2. Wesel się, narodzie cały,
Iż zażywa w niebie chwały
Święty syn polskiej macierzy,
Stanisław, wzór jej pasterzy

3. On to jeszcze w swej młodości
Pełen był Boskiej miłości.
Potem żyjąc w surowości
Nauczał sprawiedliwości.

4. O, męczenniku chwalebny,
Z Boga wyrósł czyn chwalebny.
Wspomóż człowieka grzesznego,
obroń od wszelkiego złego.

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.