«powrót

Grzechem Adama (MP3)

Pieśń adwewntowa, do której słowa napisał znany poeta sentymentalny Franciszek Karpiński (autor m.in. pieśni Kiedy ranne wstają zorze i kolędy Bóg się rodzi).

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani,
Wygnani z raju wołali z otchłani:
Spuście niebiosa, deszcz na ziemskie niwy,
I niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy
.

2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
Bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy.
Póki nie przyszła wiekami żądana,
Z judzkiej krainy Dziewica wybrana.

3. Ona pokorą i oczy skromnymi,
Boga samego ściągnęła ku ziemi:
Że, którego świat nie objął wielkości,
Tego Dziewicze zamknęły wnętrzności.

4. Nie naszą jaką zasługą ściągniony,
Miłość Go sama wiodła w ziemskie strony,
Wziął ciało ludzkie, w nim ból, niedostatki
Zbratał się z nami, był Synem u Matki.

5. Dajmyż Mu za to dzięki, 1udu wierny,
Że kochając nas, był nam miłosierny,
i wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
Śpiewajmy chwałę Bogu najwyższemu.

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.