«powrót

Wielka Schizma

Wielka Schizma, zwana również Wschodnią nastąpiła w 1054 r. Podzieliła ona trwale Kościół na katolicki i prawosławny.

Schizma była rezultatem narastających różnic kulturowych, liturgicznych i organizacyjnych między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim, w mniejszym stopniu natomiast różnic doktrynalnych. Nie mniej bezpośrednią przyczyną rozłamu stał się spór o tzw. filioque, a mianowicie występujące w katolickim Credo sformułowanie dotyczące pochodzenia Ducha Świętego: "qui ex Patre Filioque procedit" - "który od Ojca i Syna pochodzi".

Sformułowanie to nie występowało początkowo w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim. Teologia zachodnia już od VIII w. dostrzegała zasadność filioque, wprowadzając je stopniowo do tekstu wyznania wiary. W 1014 r. zgodę na filioque w liturgii rzymskiej wyraził papież Benedykt VIII. Teologowie wschodni nie wyrażali natomiast zgodny na tę "dogmatyczną innowację".

W wyniku sporu legaci papieża Leona IX obłożyli patriarchę Celariusza klątwą, na co on odpowiedział ekskomuniką całego Kościoła rzymskiego, z jego głową, papieżem, na czele.

Nie był to pierwszy tego rodzaju konflikt. Zerwanie łączności między Wschodem i Zachodem miało już miejsce podczas schizmy akacjańskiej (482-519) i focjańskiej (867-893). Tym razem jednak podział ujawnił różnice na tyle głębokie, że nie udało się ich przezwyciężyć.

Podział chrześcijaństwa ostatecznie przypieczętowały wyprawy krzyżowe, podczas których doszło do otwartego konfliktu między obydwoma Kościołami, traktującymi siebie nawzajem jako Kościoły heretyckie.

Mimo wielokrotnie podejmowanych prób zjednoczenia, jak dotąd nie udało się przezwyciężyć dokonanego w 1054 r. podziału. Ważnym momentem było jednak odwołanie 5 grudnia 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II nałożonych tysiąc lat wcześniej wzajemnych ekskomunik.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.