«powrót

Jan Łaski młodszy

Bratanek Jana Łaskiego, prymasa Polski; najwybitniejszy działacz reformacji w Polsce.

Urodził się w 1499 r. w Łasku. Znakomicie wykształcony, studiował w Wiedniu i we Włoszech, gdzie zdobył doskonałe wykształcenie humanistyczne. Zaprzyjaźnił się z wybitnymi intelektualistami epoki, m.in. z Erazmem z Rotterdamu. Poznał również Filipa Melanchtona i Ulricha Zwingliego.

Początkowo duchowny katolicki, w 1539 r. stał się zwolennikiem reformacji. Organizował wspólnoty ewangelickie we Fryzji, a następnie w Anglii, w duchu kalwinizmu, którego stał się zwolennikiem. Jego działania w dużym stopniu były podstawą kształtującego się później w Anglii ruchu purytańskiego.

Łaski napisał własny katechizm, który stał się podstawą "Katechizmu haidelberskiego", obowiązującego w Kościele ewangelicko - reformowanym.

W 1556 r. powrócił do Polski. Usiłował łączyć wszystkie nurty polskiego protestantyzmu w jeden polski Kościół narodowy. Plan jednak nie powódł się. Łaski osiadł w Pińczowie, który stał się wielkim centrum polskiego kalwinizmu.

Zmarł 8 stycznia 1560 r. w Pińczowie. Upamiętniony jest na pomniku reformacji w Genewie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.